Adoració al Santíssim

Els primers dijous de cada mes ens reunim a les 20:30 hores, en la nostra Casa per junts pregar per la unitat en l'Església, la reconciliació entre els homes i per les necessitats de l'món. Pots unir-te a nosaltres físicament o intencionalment per respondre a les ànsies de Crist "Que tots siguin un perquè el món cregui".