Curs Audiovisual

Curs Audiovisual sobre El Nazarè inici el 12 de Gener de les 20 a les 21 hores, cada 15 dies.
Conèixer la figura de Jesús, coneixent més el seu context històric, cultural i religiós.